Klassisk, tidløst og elegant www.floret.no
Ved bruk av floret.no nettsiden er du forpliktet til å ha akseptert følgende vilkår og bestemmelser for bruk denne nettsiden tilhørende Floret Interiør Design AS.

Våre nettsider er som de er. Floret gir ingen garanti for at innholdet til enhver tid er korrekt, komplett, pålitelig eller tidsriktig. Floret påtar seg intet ansvar for skade eller tap, direkte, indirekte eller som konsekvens av informasjon og bilder publisert på nettsiden. Dette inkluderer men er ikke begrenset til; tapt fortjeneste, forretnings - eller driftsavbrudd, forsinkelser, data virus, eller andre teoretiske erstatningsgrunnlag.

Floret forbeholder seg retten til å revidere våre nettsider eller fjerne tilgang til dem uten å varsle dette i forkant. Floret fraskriver seg ethvert ansvar for sider som er tilgjenglig via lenker på våre nettsider, og informasjon på sådanne sider.

Floret nettsider er beskyttet under de regelverk som gjelder for kopibeskyttelse og varemerke. All informasjon på våre nettsider inkludert, men ikke begrenset til; tekst, presentasjoner, illustrasjoner, bilder og lyd kan ikke (om ikke annet er angitt) bli kopiert, overført, formidlet eller lagret uten skriftlig samtykke fra Floret.

Juridisk | Webdesign : Stavanger Web & Grafikk AS